Warning: The magic method Bunyad_Demo_Import::__wakeup() must have public visibility in /home/u312109734/domains/cream-browser.net/public_html/wp-content/plugins/bunyad-demo-import/inc/class-ocdi-main.php on line 352
Wszystko o elementach systemu transportowego - Serwis informacyjny

System transportowy jest pojęciem, które odnosi się do wyposażenia i do organizacji transportu na konkretnym obszarze, takim jak państwo, region lub miasto. Jest to układ złożony, którego podstawą jest infrastruktura. Decyduje ona o dostępności, a także o jakości oferowanych usług. Transport jest tą sferą działalności, która ma systemowy charakter.

Trzy wymiary systemu transportowego

System transportowy, jako sieć infrastruktury wraz z układem mas towarowych i strumieniem pasażerskim, rozpatrywać można w trzech wymiarach. Pierwszy z nich jest materialno-techniczny i dotyczy infrastruktury liniowej i punktowej, a także pojazdów oraz elementów sterowania ruchem. Drugi wymiar jest ekonomiczny i łączy się z przewoźnikami i producentami usług, a także z ich relacjami ze stronami popytowymi. Trzeci wymiar jest instytucjonalno-prawny, czyli taki, który reguluje i porządkuje cały system.

Jakie elementy wchodzą w skład systemu transportowego?

Jeśli chodzi o system transportowy, to dzieli się on na cztery podsystemy. Jest to komunikacja indywidualna, czyli elementy linowe oraz sieć drogowo-uliczna, elementy punktowo-sieciowe, czyli parkingi, zaplecza techniczne oraz punkty przeładunkowe i potoki ruchu. Jeśli chodzi o komunikację zbiorową, elementy podzielić można na liniowe, punktowo-sieciowe, tabor i potoki pasażerskie. Wśród systemu pieszego i rowerowego wyróżnia się elementy liniowe, takie jak sieć ciągów pieszych i rowerowych oraz elementy punktowe, takie jak wszystkie punkty widokowe i urządzenia postojowe dla rowerów. Kolejowy, drogowy, wodny i powietrzny system transportowy elementy ma dwa, liniowe, czyli sieci i linie oraz elementy punktowe, takie jak dworce, przystanki, zaplecza, warsztaty i porty.

Jakie są funkcje systemów transportowych?

Główną funkcją systemów transportowych jest usługowa, od której zależy realizacja celów publicznych w podstawowym zakresie i funkcja stymulująca rozwój obszaru. Polega ona na udostępnianiu terenu, a także na rozwijaniu podaży usług transportowych, wyprzedzając aktualne potrzeby. Innymi funkcjami będą te, które hamują rozwój obszaru, tam gdzie jest taka potrzeba, tworząc barierę transportową oraz usługi kompozycji przestrzennej, które dotyczą elementów transportu i mają rozległy zasięg, porównywalny do rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.

Jakie są główne cechy systemu transportowego?

System transportowy elementy ma bardzo rozbudowane, a do ich głównych cech należą złożoność, probabilizm, dynamiczność i ograniczona zdolność do samoregulacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie system transportowy elementy.

Comments are closed.

Pin It hotels.pl i-ta-events.com mizrachi.com