Kredyt kupiecki jest często stosowanym rozwiązaniem między kontrahentami. Sprawdźmy, jakie ryzyka bierze na siebie sprzedawca zgadzający się na odroczoną płatność, czyli tytułowy kredyt kupiecki.

Płatność z poślizgiem wymaga kapitału

Udzielenie kredytu kupieckiego, czyli zgoda na odroczenie zapłaty za dostarczone towary i usługi, pociąga za sobą konieczność posiadania środków, które pozwolą czasowo wypełnić lukę po niezapłaconej fakturze. Zatory płatnicze są wrogiem wielu polskich przedsiębiorstw.

Aby pozbyć się problemu z utrzymaniem płynności finansowej – a tym samym nie stracić wiarygodności, utrzymać ciągłość produkcji czy na bieżąco rozliczać się ze swoimi pracownikami – firma może skorzystać z kredytu operacyjnego lub pożyczki. Pierwsze dwie generują większe zadłużenie i mogą wiązać się z koniecznością przebrnięcia przez skomplikowaną procedurę. Alternatywą dla nich jest usługa faktoringu – szybsza w realizacji i dostępna również dla przedsiębiorców pozbawionych zdolności kredytowej.

Niewypłacalność kupującego

Drugim ryzykiem jest brak wpłaty od kupującego w umówionym terminie. Popularność stosowania kredytu kupieckiego nie powinna znieczulić ostrożności sprzedawcy. Przed wystawieniem faktury z odroczonym terminem płatności warto dokładnie przyjrzeć się działalność kontrahenta. Podstawowe informacje o nim możemy znaleźć w CEIDG i na Białej Liście Podatników VAT, a także, w przypadku spółek prawa handlowego, w KRS.

Jeśli sprzedaż opiewa na większą kwotę, można poprosić kupującego o udostępnienie oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS-u i fiskusa, a nawet pofatygować się osobiście do siedziby przyszłego kontrahenta. Zasada ograniczonego zaufania może skłaniać do poznania opinii dotychczasowych partnerów biznesowych kupującego. Wątpliwości w historii ich współpracy powinny wzbudzić naszą czujność. W przypadku większych transakcji i długotrwałej współpracy należy również zastosować dodatkowe zabezpieczenia, a także zbierać parafowane przez osoby do tego uprawnione dokumenty potwierdzające transakcję. Te ostatnie mogą stać się naszym materiałem dowodowym w przypadku gdyby odzyskiwanie długu przeszło na etap sądowy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It